Predstavitev Lab. za celično inženirstvo Kontakt
R & R projekti     Bibliografija     Avtoklavabilna kamrica     Kostni čipi     Fibroblasti     

Infrastrukturni program »Večdimenzijska mikroskopija«

Infrastrukturni program »Večdimenzijska mikroskopija« IO-0034

Vodja infrastrukturnega programa: prof. dr. Marko Kreft

Financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
1.1.2022 - 31.12.2027

Infrastrukturni program »Večdimenzijska mikroskopija« na ustanovi Celica, biomedicinski center d.o.o. temelji na tehnologiji večdimenzijske skenirne laserske konfokalne mikroskopije, ki se dopolnjuje s tehnologijami in znanjem, dostopnim v novem Tehnološkem parku Ljubljana. Merilna oprema za večdimenzijsko mikroskopsko slikanje je plod najnovejših dognanj na področju mikroskopske optike, elektronskih kamer in precizne mehanike. Sliko ene ravnine preparata sestavi iz posameznih točk tako, da ravnino pregleda z lasersko svetlobo vrstico za vrstico. Informacijo z detektorja zbere zmogljiv računalnik in jo sestavi v trodimenzionalno sliko. Četrta podatkovna dimenzija je čas, peta dimenzija pa spektri emitirane svetlobe. Prav spektri omogočajo preseganje ločljivosti običajnih optičnih mikroskopov. Z fluorescenčnimi konstrukti lahko pri t.i. tehniki FRET (ang. Fluorescent resonant energy transfer) zaznamo razdalje od enega do deset nanometrov. Za podporo tej tehniki je na voljo poleg izurjenih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev tudi sodoben celični in biokemijski laboratorij.

 Natančen laserski skenirni modul omogoča visokoločljivo in občutljivo slikanje preparatov hkrati pri vseh valovnih dolžinah vidnega spektra svetlobe. Skenirni modul je sistem motoriziranih kolimatorjev, skenirnih zrcal, točkastih zaslonk in visokoobčutljivih detektorjev. Poleg fotopomnoževalk, je v skenirnem modulu tudi polikromatski 32-kanalni detektor svetlobe. Izvor svetlobe so laserji. Krmiljenje je elektronsko s pomočjo vmesnika in programske opreme (Zeiss).

 Oprema za večdimenzijsko lasersko konfokalno mikroskopijo predstavlja sodobno opremo, ki skupaj z znanjem nudi podporo izobraževalni, znanstveno-raziskovalni in razvojni sferi.