Predstavitev Lab. za celično inĹľenirstvo Kontakt
Predstavitev     Kontakti     


Skeletno mišično vlakno (jedra so rdeča, motorična ploščica je zelena) - M.Rupnik, T. Smrkolj & Z. Grubic


Zaviranje gena za sinaptotagmin I (označevanje z zeleno fluorescenčno beljakovino) in imunofluorescenca sinaptotagmina I (rdeče) pri izoliranih celicah hipofize - V. Kuster & M. Kreft


Kontakti

Celica d.o.o.
Tehnološki park 24,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenia

Tel.: + 386 (0) 1 544 3604
Fax: + 386 (0) 1 544 3605

e-mail: info@celica.si

TP_Lj_ver_1s.jpg