Predstavitev Lab. za celično inženirstvo Kontakt
Predstavitev     Kontakti     


Skeletno mišično vlakno (jedra so rdeča, motorična ploščica je zelena) - M.Rupnik, T. Smrkolj & Z. Grubic


Zaviranje gena za sinaptotagmin I (označevanje z zeleno fluorescenčno beljakovino) in imunofluorescenca sinaptotagmina I (rdeče) pri izoliranih celicah hipofize - V. Kuster & M. Kreft


O Celici

Aplikativne raziskave
Podjetje CELICA, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2000. Deluje na področju biomedicinskih raziskav v okviru TehnoloÅ”kega parka Ljubljana. Izsledke raziskav uporabi za razvoj izdelkov. Pomemben segment delovanja je razvoj elektro-optičnih naprav in programske opreme za meritve fizioloÅ”kih procesov posamezne celice. Podjetje tudi razvija tehnologijo izdelave hibridnih celic, ki so uporabne za imunomodulacijo pri terapiji raka.

Bazične raziskave na področju fiziologije celice
Raziskovalci podjetja Celica d.o.o. tesno sodelujejo z Laboratorijem za molekularno celično fiziologijo na Univerzi v Ljubljani. Namen teh bazičnih raziskav je razumeti molekularne fizioloÅ”ke procese posamezne celice. Pri raziskovalnem delu raziskovalci uporabljajo konfokalno in super-ločljivostno mikroskopijo, elektrofiziologijo (meritve kapacitivnosti), meritve koncentracije kalcija, glukoze, laktata, citrata in cAMP v citosolu, metode molekularne biologije in druge.

Razvoj merilnih naprav
CELICA, d.o.o. s partnerji razvija vrhunsko opremo za elektrofiziologijo, ki se že 15 let potrjuje v različnih raziskovalnih laboratorijih sveta. Vrhunske lastnosti in uporabnost naprav potrjujejo tudi Å”tevilni znanstveni članki, objavljeni v uglednih revijah. Jedro naprav je ojačevalec patch-clamp z edinstvenimi lastnostmi. Ojačevalnik SWAM 2c omogoča meritve prevodnosti posameznih ionskih kanalčkov, prevodnost celotne plazmaleme in tudi meritve potencialov pri uravnanem toku. Z vgrajenim fazno občutljivim ojačevalnikom lahko merimo tudi kapacitivnost posameznih meÅ”ičkov ali celotne plazmaleme. Del merilnega sistema je računalniÅ”ki program CELL, ki omogoča zajemanje in analizo signalov.

Referenčni center za konfokalno mikroskopijo Carl Zeiss
Leta 2006 smo postali "Carl Zeiss Reference Center for Confocal Microscopy"
Povezava do Centra za konfokalno mikroskopijo.
NaÅ” center je opremljen z dvema LSM510 konfokalnima mikroskopoma, s Faradayevo kletko in spektralnim detektorjem META.

QUALITY MANAGEMENT: MICROSCOPY SERVICES
Our laboratories operate a quality management system compliant with the SIST EN ISO/IEC 17025:2017 standard. In the field of advanced microscopy which is run within the Carl Zeiss Reference Center for Confocal Microscopy we received accreditation certificates LK-024 (since November 13th, 2008) for calibration laboratories accredited by the Slovenian Accreditation, an ILAC-MRA signee (www.ilac.org, International Accreditation Laboratory Cooperation)). In addition to quantitative advanced microscopy imaging services for which our customers receive calibration certificates for the twodimensional measuring image system, we offer the international support for interlaboratory quality/validation of laser scanning confocal microscopes for external users, which is based on a special certified sample and an algorithm to perform the measurements which are then compared with those from the international lab database. Each lab receives a feedback on their results of how their results compare with the ones from the database. This is an important service for the laboratories providing their R&D services to credible industrial partners.

Celica je vodilni partner projekta Interreg Italia-Slovenija:Ā IMUNOCLUSTER-2, ki ga sofinancira Evropska unija. Projekt IMUNOCLUSTER-2 naslavlja krepitev čezmejnega sodelovanja za izboljÅ”anje kakovosti življenja. SploÅ”ni cilj projekta je začetek kliničnega preskuÅ”anja za zdravljenje trojno negativnega raka dojke (TNBC) s celičnim cepivom (aHyC) na medregionalni ravni, da se ustvari možnost zagotavljanja personaliziranih naprednih terapij raka v regijah na obeh straneh meje in na cenovno dostopen način, razvijajo in izboljÅ”ujejo inovacijske sposobnosti ter omogoča uvajanje naprednih tehnologij.
Več o projektu je na voljo tukaj: https://www.ita-slo.eu/sl/immunocluster-2.Ā 
Plakat projekta.

IMMUNOCLUSTER-2 project addresses the strengthening of cross-border cooperation to improve the quality of life. The goal of the project is the initiation of a clinical trial for the treatment of triple negative breast cancer (TNBC) with a cell-based vaccine (aHyC) at the interregional level, to create the possibility of providing personalized advanced cancer therapies in an accessible and affordable way, to develop and improve innovation capabilities, and enabling the introduction of advanced technologies.
More on the project: https://www.ita-slo.eu/sl/immunocluster-2.Ā 
Poster of the project.